تعداد مقالات: 432

305. «یادداشت تحقیقاتی» علاج بخشی حوضچه‌ی آرامش سد تاریخی فریمان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-70

10.30482/jhyd.2017.45960

مسعود هاشمی کربلایی؛ خسرو حسینی؛ حجت کرمی؛ ناصر نیک نیا


310. بررسی رفتار آشفتگی جریان گذرا در لوله ها با حضور نشت

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-80

10.30482/jhyd.2019.82708

سیده مریم موسوی فرد؛ حمید شاملو


311. روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 69-82

10.30482/jhyd.2005.85365

عبدالرضا ظهیری؛ سیدعلی ایوب زاده؛ حسین محمدولی سامانی؛ صلاح کوچک زاده


314. مقایسه مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان در اطراف عرشه پل های مستغرق

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 69-85

10.30482/jhyd.2011.85497

مصطفی حمزه ئی؛ میترا جوان؛ افشین اقبال زاده


316. توسعه سامانه اسکن لیزری سه بعدی آشکارساز جریان فلورسنت در تحقیقات هیدرولیک محیط زیست

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 69-81

10.30482/jhyd.2020.105499

عزیر عابسی؛ علی رحمانی فیروزجائی؛ مهدی حمیدی؛ محمد امین بصام؛ زهرا خدابخشی


317. مدل سازی عددی تغییرات شوری مخزن ساحلی در مرحله آب شویی و نمک زدایی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 69-83

10.30482/jhyd.2021.281280.1521

مجتبی کریمایی طبرستانی؛ حسام فولادفر


318. بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان اطراف سرریزهای مدور قائم با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-82

10.30482/jhyd.2018.81359

رامین منصوری؛ محمد ذونعمت کرمانی؛ محمدرضا گرمسیری


322. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سنگ‌چین

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-82

10.30482/jhyd.2015.12981

بهزاد قربانی؛ حسین صمدی بروجنی؛ ابراهیم رحمتی


324. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی آزمایشگاهی تغییرات سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از استوانه ته‌نشینی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 73-81

10.30482/jhyd.2018.57104

حسین صمدی بروجنی؛ سیده آرزو نقشبندی؛ محمود شفاعی بجستان؛ امین خدابنده