داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Ali Mahdavi Mazdeh دانشگاه امام خمینی
mehdi Rezaeiyanzadeh
یعقوب آژدان شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی
پریسا سادات آشفته استادیار دانشگاه قم
کیومرث ابراهیمی دانشگاه تهران
جلیل ابریشمی دانشگاه فردوسی مشهد
جواد احدیان عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز گروه سازه های آبی
حجت احمدی
داود احمدیار استادیار دانشکده مهندسی عمران،‌ تقاطع میرداماد و ولیعصر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
آرش ادیب بخش مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
حسین اردلان هیدرولیک محیط زیست هیأت علمی موسسه تحقیقات آب
مهدی اژدری مقدم دانشگاه سیستان و بلوچستان
تایماز اسماعیلی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
کاظم اسماعیلی هیات علمی
مهدی اسمعیلی ورکی دانشگاه گیلان
افشین اشرف زاده دانشگاه گیلان
کیوان اصغری دانشگاه اصفهان-بخش عمران
سید امین اصفری پری سازه­ های هیدرولیکی (آبی) عضو هیات علمی / گروه سازه آبی٫دانشکده مهندسی آب و محیط زیست / دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس افشار دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حسین افضلی دانشگاه شیراز
حسین افضلی مهر کروه اب و محیط زیست دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
حسن اکبری استادیار دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسین اکبری سازه­ های هیدرولیکی (آبی) دانشگاه بجنورد
محمدرضا امام دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
صمد امامقلی زاده دانشگاه شاهرود
سید تقی امید نائینی استاد دانشگاه تهران
پوریا امیدوار دانشگاه یاسوج
محراب امیری دانشکده فنی دانشگاه شیراز
ابراهیم امیری تکلدانی دانشگاه تهران
یونس امین پور مؤسسه تحقیقات آب
مسعود اولاپور عضو هیئت علمی / دانشگاه شهید چمران اهواز
سید علی ایوب زاده استاد گروه مهندسی سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
علی باقری گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس
حسین بانژاد گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا براتی رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
عبدالحسین بغلانی دانشکده عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز
محمد علی بقاءپور هیأت علمی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهرایی بنفشه
ابراهیم بنی حبیب دانشگاه تهران گروه آبیاری و زهکشی
اصغر بهلولی هیات عملی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
احسان بهنام طلب گروه مهندسی عمران، دانکشده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری
محمد بی جن خان استادیار/دانشگاه امام خمینی قزوین
محمد کریم بیرامی دانشگاه اصفهان- دانشکده عمران
علی پاک دانشکده عمران دانشگاه شریف
حمید پرهیزکار استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عاطفه پرورش ریزی دانشگاه تهران-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
محمد پروین نیا دانشگاه یاسوج
روزبه پناهی دانشگاه تربیت مدرس-گروه عمران
بهاره پیرزاده دانشگاه سیستان و بلوچستان
مسعود تابش دانشگاه تهران - گروه عمران
عبدالرسول تلوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ساسان توکل دانشجوی دکترا دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
محمد رضا جعفرزاده عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه فردوسی مشهد
نعمت الله جعفرزاده مدل­سازی کیفیت آب دانشگاه جندی شاپور اهواز
محمدرضا جلیلی قاضی زاده دانشگاه شهید بهشتی- پردیس شهید عباسپور
سعید جمالی واحد تهران مرکزی
میر مصدق جمالی دانشگاه صنعتی شریف بخش عمران
سامان جوادی پیربازاری
محمود جوان
جعفر چابک پور گروه مهندسی عمران-دانشکده فنی-دانشگاه مراغه
وحید چگینی
فربد چهرزاد هیدرولیک محیط زیست مدیر بخش محیط زیست
محبوبه حاجی اسماعیلی گروه مهندسی سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه حاجی ولیئی عضو هیات علمی/ پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی
کورش حجازی استادیار مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
یوسف حسن زاده دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر
خسرو حسینی دانشگاه سمنان
سید عباس حسینی گروه مهندسی آب، دانشگده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدموسی حسینی دانشگاه تهران
امیر حمزه حقی آبی دانشیار دانشگاه لرستان
علی اکبر حکمت زاده دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز
حبیب حکیم زاده دانشگاه صنعتی سهند تبریز- بخش عمران
حسین حمیدی فر دانشگاه شیراز
منوچهر حیدرپور پروفسور منوچهر حیدرپور/استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان
علی حیدری آب نیرو
محمد مهدی حیدری دانشگاه رازی کرمانشاه
ناصر خاجی
سعید رضا خداشناس عضو هیات علمی- استاد
حسین خزیمه نژاد دانشگاه بیرجند
مجید خلقی استاد دانشگاه تهران
داور خلیلی دانشگاه شیراز
حسین خلیلی شایان سازه­ های هیدرولیکی (آبی) وزارت نیرو/شرکت مدیریت منابع آب ایران
مریم خواجوی گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
حسین خورشیدی دانشگاه مرودشت
مدیر داخلی سازه­ های هیدرولیکی (آبی) انجمن هیدرولیک ایران
رسول دانشفراز استاد گروه عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه مراغه
پیمان دانشکارآراسته دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمد هادی داودی
الهام درویشی گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
مهدی دریایی گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
مهدی دستورانی استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید دلاور گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
مجید دلاور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، گروه آموزشی مهندسی منابع آب
امیر احمد دهقانی گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان،گلستان، ایران.
همایون ذاکرقمصری
محمد ذاکرمشفق دانشگاه جندی شاپور دزفول
محمد ذونعمت کرمانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رحیم زادگان گروه منابع آب،دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی
معصومه رستم آبادی استادیار مهندسی آب، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا، بوئین زهرا
محمد رستمی گروه مهندسی رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی
امین رستمی راوری هیات علمی دانشگاه آزاد
سیده لیلا رضوی طوسی دانش آموخته پسا دکتری دانشگاه تربیت مدرس
یوسف رمضانی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
علیرضا ریاسی
محمدرضا زایری دانشجو دکتری سازهای آبی
امیررضا زراتی امیرکبیر
سید محمد علی زمردیان علوم مهندسی آب دانشگاه شیراز
شاهرخ زند پارسا دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مرتضی زنگانه هیات علمی
سید فضل الله ساغروانی دانشگاه صنعتی شاهرود
نیما سام خانیانی
علی سررشته داری دانشگاه صنعتی شاهرود
مطهره سعادت پور
جابر سلطانی مدلسازی های عددی و آزمایشگاهی، مهندسی هیدرولیک گروه مهندسی آبیاری، دانشگاه تهران
سمیه سلطانی گردفرامرزی هیات علمی دانشگاه اردکان
سید مصطفی سیادت موسوی دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده عمران - تهران، نارمک، کد پستی 13114-16846
سمانه سیف الهی
سمیه سیما دانشگاه صنعتی شریف
اسماعیل شاکر
حمید شاملو دانشگاه خواجه نصیر
احمد شانه ساز زاده دانشگاه اصفهان دانشکده مهندسی عمران
احمد شرافتی دانشکده عمران،معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
محمود شفاعی بجستان دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی شفیعی فر
منوچهر شکریان
علیرضا شکوهی عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب ، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
احمد شکیبائی نیا دانشگاه ویکتوریا کانادا
علی شمس الدینی گروه سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی شوریان دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
سینا صادق فام گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه
سید علی اکبر صالحی نیشابوری تربیت مدرس
مجتبی صانعی گروه مهندسی رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران] ایران
سعید رضا صباغ یزدی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود صدری نسب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ،گروه فیزیک دریا
محمد صدقی اصل دانشکده کشاورزی- دانشگاه یاسوج
عمار صفایی
اکبر صفرزاده مدلسازی های عددی و آزمایشگاهی، مهندسی هیدرولیک گروه آموزشی مهندسی عمران. دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر صفرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
حمیدرضا صفوی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
امیر صمدی استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
حسین صمدی بروجنی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
ناصر طالب بیدختی دانشگاه شیراز
احمد طاهر شمسی دانشگاه امیر کبیر
حامد رضا ظریف صنایعی دانشکده عمران دانشگاه شهر کرد
جواد ظهیری گروه مهندسی آب دانشگاه رامین
عبدالرضا ظهیری گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی عجمی هیات علمی (استادیار) گروه مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
شهاب عراقی نژاد دانشگاه تهران
اصغر عزیزیان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
آتوسا عطائیان مدلسازی های عددی و آزمایشگاهی دانش آموخته رشته سازه های آبی، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس
سعید علیمحمدی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا عمادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پرستو غفورپور عنبران دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم جغرافیایی
روح اله فاتحی دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بوشهر
میثم فاضلی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
روح الله فتاحی نافچی دانشگاه شهرکرد
مهدی فتحی مقدم
اشکان فرخ نیا موسسه تحقیقات اب
سعید فرزین عضو هیات علمی گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
داود فرسادی زاده دانشگاه تبریز
فاطمه فرشی دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد فرهودی دانشگاه تهران
مجید فضلی سازه­ های هیدرولیکی (آبی) استاد یار گروه اموزشی عمران دانشگاه بوعلی سینا
محمود فغفور مغربی استاد گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
حسام فولادفر
اتابک فیضی مدلسازی های عددی و آزمایشگاهی دانشکده مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی
فیروز قاسم زاده رئیس گروه تلفیق و بیلان- شرکت آب منطقه ای البرز
عباس قاهری دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول قبادیان دانشگاه رازی
مسعود قدسیان تربیت مدرس
زهرا قدم پور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد استهبان
بهزاد قربانی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
باقر قرمزچشمه مدیر گروه هیدرولوژی و توسعه منابع آب، پژوهشکده آبخیزداری
مهدی قمشی ستاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
عزت الله قنواتی دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم جغرافیایی
سید محمود کاشفی پور عضو هیات علمی-گروه سازه های آبی-دانشگاه شهید چمران اهواز-اهواز-ایران
عبدالرضا کبیری سامانی استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
حامد کتابچی گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس
محمد جواد کتابداری دانشگاه امیرکبیر- دانشکده مهندسی دریا(کشتی سازی)
مسعود کرباسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
حجت کرمی دانشگاه سمنان
مجتبی کریمایی طبرستانی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
علیرضا کشاورزی دانشگاه شیراز بخش کشاورزی
شیوا کشتکار
مرتضی کلاهدوزان دانشگاه امیرکبیر-دانشکده عمران و محیط زیست
امیرعباس کمان بدست گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
صلاح کوچک زاده استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
فواد کیلانه ئی عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مهشید گلزار دانشگاه شفیلد انگلستان
محمد حسین گل محمدی
زهرا گنجی دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید گوهری گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
کامران لاری دانشگاه آزاد- تهران شمال
مهدی ماجدی اصل استادیار گروه مهندسی عمران- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه
محمدرضا مجدزاده طباطبایی عضو هیات علمی/ پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- دانشگاه شهید بهشتی
بایرامعلی محمدنژاد استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، ایران
جمال محمد ولی سامانی استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
حسین محمدولی سامانی بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز
کورش محمدی کانادا
میرعلی محمدی دانشیار مهندسی عمران-هیدرولیک و مکانیک مهندسی رودخانه، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه
محمد محمودیان
امیرجواد مرادلو گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
محسن مسعودیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدمحمدهادی مشکاتی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آب
مهدی مظاهری دانشگاه تربیت مدرس
جواد مظفری
مهدی مقصودی مهندسی آب شرکت آب منطقه ای البرز
محمدنوید مقیم استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مناف پور دانشکده عمران دانشگاه ارومیه
حسین منتصری یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران
مجید منتصری
مسعود منتظری نمین
محمد جواد منعم عضو هیئت علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
سید حسین مهاجری عضو هئیت علمی/دانشگاه خوارزمی
علی مهدوی هیات علمی گروه عمران دانشگاه اراک
علی مهدوی مزده
سید سجاد مهدی زاده محلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مجتبی مهرآیین هیات علمی دانشگاه خوارزمی
حسن میرزابزرگ استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی میرزایی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ماندانا ناجی ابهری استادیار موسسه آموزش عالی اسرار مشهد
حمیدرضا ناصری مدیر گروه زمین شناسی معدنی و آب دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
محسن نصرآبادی
سارا نظیف عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
وحید نورانی دانشگاه تبریز
مسعود نوشادی دانشگاه شیراز
مجید نیازکار دانشگاه شیراز
محمد حسین نیک سخن عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد رضا نیکو دانشگاه شیراز
محمدرضا هادیان دانشگاه یزد
سید مهدی هاشمی شاهدانی استادیار گروه سازه های آبی . پردیس ابوریحان. دانشگاه تهران
هستی هاشمی نژاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد همتی دانشگاه ارومیه، گروه مهندسی آب
تورج هنر بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
افشین هنربخش گروه علوم ومهندسی آبخیز
فرهاد هوشیاری پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
محمد واقفی دانشگاه خلیج فارس
علیرضا وطن خواه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-
دکتر ولیزاده
مهدی ویس کرمی دانسگاه شیراز
مهدی یاسی دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
فرهاد یزدان دوست خواجه نصیر
جعفر یزدی دانشگاه شهید بهشتی
افشین یوسف گمرکچی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
حجت الله یونسی سازه­ های هیدرولیکی (آبی) استادیارگروه مهندسی آب، دانشگاه لرستان