دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 102، تابستان 1394، صفحه 1-88 

مقاله کامل

1. ارتقای بهره‌وری آب در سرریزهای سه جانبی با تمرکز بر طول مؤثر تاج آنها

صفحه 1-11

حامد تقی‌زاده؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ عباس نقوی؛ امین حسنی؛ رضا الهیاری


4. شبیه‌سازی عددی جریان چگال به روش SPH

صفحه 45-56

سید میثم کیا؛ مهدی شفیعی فر؛ علیرضا ولی‌زاده


یادداشت تحقیقاتی

6. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر سنگ‌چین

صفحه 73-82

بهزاد قربانی؛ حسین صمدی بروجنی؛ ابراهیم رحمتی