دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 104، زمستان 1394، صفحه 1-88 

مقاله کامل

1. بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور

صفحه 1-15

داود محمودزاده؛ حامد کتابچی؛ بهزاد عطایی آشتیانی


3. بررسی مشاهدات آزمایشگاهی تأثیر مانع مثلثی شکل در کف مخزن بر ساختار جریان گل‌آلود

صفحه 35-50

ماندانا ناجی ابهری؛ مرضیه ایرانشاهی؛ مسعود قدسیان؛ بهار فیروزآبادی