نویسنده = محمد رضا جعفرزاده
تحلیل جریان غیرماندگار در مجاری باز با استفاده از سری فوریه

دوره 18، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-79

10.30482/jhyd.2022.344351.1605

امین مزارعی بهبهانی؛ محمد رضا جعفرزاده


مدل‌سازی رواناب سطحی با استفاده از اتوماتای سلولی

دوره 17، شماره 3، مهر 1401، صفحه 121-135

10.30482/jhyd.2022.326587.1582

ایمان جمعه بیدختی؛ محمود فغفور مغربی؛ محمد رضا جعفرزاده


تحلیل دو و سه بعدی جریان‏ فوق بحرانی در خم‏ها

دوره 17، شماره 2، تیر 1401، صفحه 71-86

10.30482/jhyd.2021.306198.1556

هادی اکبریان؛ محمد رضا جعفرزاده


بررسی عوامل مؤثر در حادثه‌های خط انتقال آب گیسور-گناباد

دوره 7، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2013.9825

مهدی نوری ابوذری؛ محمد رضا جعفرزاده


کارایی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی

دوره 5، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 77-91

10.30482/jhyd.2011.85457

محمد رضا جعفرزاده؛ علیرضا شمخالچیان؛ محبوبه جمعه زاده


شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود

دوره 4، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 109-116

10.30482/jhyd.2009.85517

ابراهیم علامتیان؛ محمد رضا جعفرزاده