پروفسور سوبهاش دی عضو هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک، مفتخر به دریافت جایزه هانس آلبرت انیشتین 2022

پروفسور سوبهاش دی، استاد مؤسسه فناوری هند خاراگپور، جایزه معتبر هانس آلبرت انیشتین 2022 را از انجمن مهندسین عمران آمریکا (ASCE) به پاس کمک‌های برجسته‌اش در زمینه رسوب دریافت کرد. کمیته انتخاب برنده جایزه خاطرنشان کرد که پروفسور دی، که یکی از ویراستاران مجله بین المللی رسوب است، این تقدیرنامه را به خاطر "مشارکت اساسی خود در انتقال رسوب رودخانه ای، مکانیسم آشفتگی، آبشستگی موضعی، و دینامیک رودخانه های آبرفتی از منظر پژوهش، آموزش و عملکرد" دریافت کرد. پروفسور دی ویراستار ارشد مجلات متعددی همچون: 

International Journal of Sediment Research

ASCE Journal of Hydraulic Engineering

AGU Journal of Geophysical Research – Earth Surface

IAHR Journal of Hydraulic Research

Sedimentology

Acta Geophysica

Journal of Hydro-Environment Research

و عضو هیئت تحریریه چندین مجله از جمله Proceedings of the Royal Society of London A و مجله هیدرولیک ایران نیز می باشد.