اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشریه هیدرولیک

 با توجه به رویکرد انجمن هیدرولیک ایران برای تولید و انتشار اطلاعات درست و اصیل علمی، مجله هیدرولیک خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. در همین راستا استانداردهای اخلاقی برای متولیان و نیز مخاطبان مجله در ذیل درج شده است.

 

وظایف سردبیر:

 • سردبیر مجله برای بهبود کیفیت مجله فعالانه تلاش می‌کند.
 • سردبیر مسئول تصمیم گیری در خصوص انتشار مقالات ارسال شده به مجله است.
 • بررسی مقالات از نظر همگام بودن با سیاست‌های هیت تحریریه مجله و مقید بودن به قوانین تصویب شده از دیگر وظایف سردبیر محسوب می‌شود.
 • سردبیر باید مقاله را فقط از نظر محتوایی و بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا جهت گیری سیاسی نویسندگان بررسی کند.
 • سردبیر و هر یک از اعضای هیئت تحریریه نباید هرگونه اطلاعاتی درباره مقاله ارائه شده را جز برای نویسنده مسئول، داوران، ویراستاران و ناشر فاش کنند.
 • فرایند داوری در این مجله از نوع داوری دو طرفه خواهد بود به گونه‌ای که همانطور که داور برای نویسنده نامشخص است، داور نیز نویسنده را نمی‌شناسد.
 •  سردبیر نمی‌تواند موارد منتشر نشده در مقاله‌های ارسالی را بدون اجازه کتبی از نویسنده آن، استفاده کند.

وظایف داوران :

 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه برای انتشار مقاله یاری می‌رسانند. داوران از طریق دفتر مجله با نویسنده ارتباط برقرار می‌کنند تا نویسنده را برای بهبود و ارتقا کیفی و محتوایی مقاله یاری رسانند.
 • تمامی اطلاعات موجود در مقالات باید برای داور محرمانه تلقی شود و جز افرادی که به وسیله‌ی سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث شود.
 • داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.
 • داور باید توجه سردبیر را به هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقاله های در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر که از آن اطلاع دارد، جلب کند.
 • اطلاعات ویژه و یا ایده‌های به دست آمده در هنگام داوری باید مخفی نگه داشته شود و نباید برای منفعت شخصی از آن استفاده شود.
 • هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است، به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و یا طولانی شدن فرآیند داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و ... باید سردبیر را مطلع نموده و از داوری مقاله انصراف دهد.
 • توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است، باید با ارجاع دهی کامل به مراجع همراه باشد.
 • داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت‌های خاصی به وسیله آن حاصل می‌شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نباید برای داوری قبول کنند.

وظایف نویسندگان :

 • نویسندگان مقاله‌های پژوهشی باید علاوه بر یک گزارش دقیق از کار انجام شده، یک بیان علمی خوب از اهمیت آن را نیز ارائه دهند.
 • مقالات باید با جزئیات کافی و مرجع باشد تا به دیگران اجازه تکرار کردن آنرا بدهد. اظهارات جعلی و نادرست، غیراخلاقی بوده و غیر قابل قبول است.
 • ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده در سایر نشریات خلاف قوانین است.
 • مقالات ارائه شده به وسیله‌ی نویسندگان باید کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.
 • از تمام کسانی که سهم قابل توجهی در انجام کار دارند، به عنوان نویسندگان مشترک نام برده شود و یا به عنوان همکاران از آنها قدردانی شود.
 • نویسنده اصلی باید اطمینان حاصل کند که نام تمام نویسندگان مشترک، در مقاله گنجانده شده  و تمام نویسندگان مشترک نسخه نهایی مقاله را دیده و به تایید آنها رسیده است و برای ارائه آن به مجله برای انتشار موافقت دارند.
 • نویسنده در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی دقتی در مقاله خود شود، سردبیر مجله یا ناشر را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام نموده و یا مقاله را بازپس گیرد.