فراخوان پذیرش مقالات به زبان انگلیسی

به اطلاع می رساند بنا به تصمیم هیئت تحریریه نشریه هیدرولیک و به منظور ایجاد شرایط نمایه سازی مجله هیدرولیک در نمایه های بین المللی، یک ویژه نامه انگلیسی در ابتدای سال 1401 منتشر خواهد شد. بدین وسیله از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد در صورت تمایل نسبت به ارسال مقالات اصیل و با کیفیت خود به زبان انگلیسی جهت انتشار در ویژه نامه نشریه هیدرولیک اقدام فرمایند.