داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Asghar Azizian سازه­ های هیدرولیکی (آبی) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مجید Kholghi هیدرولیک محیط ­های متخلخل استاد دانشگاه تهران
Ali Mahdavi Mazdeh دانشگاه امام خمینی
mehdi Rezaeiyanzadeh
علی آرمان مهندسی رودخانه دانشگاه رازی کرمانشاه
نسیم آرمان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا ، بهبهان
یعقوب آژدان شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی
پریسا سادات آشفته استادیار دانشگاه قم
مهران آشناور سازه­ های هیدرولیکی (آبی)، مهندسی رودخانه آب منطقه ای البرز
کیومرث ابراهیمی دانشگاه تهران
جلیل ابریشمی دانشگاه فردوسی مشهد
جواد احدیان عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز گروه سازه های آبی
حجت احمدی هیدرولیک محیط ­های متخلخل دانشگاه ارومیه
داود احمدیار استادیار دانشکده مهندسی عمران،‌ تقاطع میرداماد و ولیعصر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
آرش ادیب بخش مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
حسین اردلان هیدرولیک محیط زیست هیأت علمی موسسه تحقیقات آب
مهدی اژدری مقدم سازه­ های هیدرولیکی (آبی) دانشگاه سیستان و بلوچستان
تایماز اسماعیلی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
کاظم اسماعیلی هیات علمی
مهدی اسمعیلی ورکی دانشگاه گیلان
افشین اشرف زاده دانشگاه گیلان
کیوان اصغری دانشگاه اصفهان-بخش عمران
سید امین اصغری پری سازه­ های هیدرولیکی (آبی) عضو هیات علمی / گروه عمران، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
عباس افشار دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حسین افضلی دانشگاه شیراز
حسین افضلی مهر کروه اب و محیط زیست دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
حسن اکبری استادیار دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسین اکبری سازه­ های هیدرولیکی (آبی) دانشگاه بجنورد
محمدرضا امام دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
صمد امامقلی زاده سازه­ های هیدرولیکی (آبی) دانشگاه صنعتی شاهرود
سید تقی امید نائینی استاد دانشگاه تهران
پوریا امیدوار دانشگاه یاسوج
محراب امیری دانشکده فنی دانشگاه شیراز
ابراهیم امیری تکلدانی دانشگاه تهران
یونس امین پور مؤسسه تحقیقات آب
مسعود اولاپور عضو هیئت علمی / دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن ایثاری سازه­ های هیدرولیکی (آبی) دانشگاه تبریز
حنیفه ایمانیان گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه الزهرا
سید علی ایوب زاده استاد گروه مهندسی سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
علی باقری گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس
حسین بانژاد گروه آموزشی مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا براتی رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
عبدالحسین بغلانی دانشکده عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز
محمد علی بقاءپور هیأت علمی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهرایی بنفشه
سید محمدعلی بنی هاشمی دانشگاه تهران
اصغر بهلولی هیات عملی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
احسان بهنام طلب گروه مهندسی عمران، دانکشده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری
محمد بی جن خان استادیار/دانشگاه امام خمینی قزوین
محمد کریم بیرامی دانشگاه اصفهان- دانشکده عمران
عباس پارسائی سازه­ های هیدرولیکی (آبی) دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس پارسائی دانشگاه لرستان
علی پاک دانشکده عمران دانشگاه شریف
حمید پرهیزکار استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عاطفه پرورش ریزی دانشگاه تهران-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
محمد پروین نیا دانشگاه یاسوج
روزبه پناهی دانشگاه تربیت مدرس-گروه عمران
بهاره پیرزاده مهندسی هیدرولیک گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مسعود تابش دانشگاه تهران - گروه عمران
رضا تاری نژاد سازه­ های هیدرولیکی (آبی) عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
مسعود تجریشی دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
عبدالرسول تلوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ساسان توکل دانشجوی دکترا دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
بهرام ثقفیان واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد رضا جعفرزاده سازه­ های هیدرولیکی (آبی) عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه فردوسی مشهد
نعمت الله جعفرزاده مدل­سازی کیفیت آب دانشگاه جندی شاپور اهواز
محمدرضا جلیلی قاضی زاده دانشگاه شهید بهشتی- پردیس شهید عباسپور
سعید جمالی واحد تهران مرکزی
میر مصدق جمالی دانشگاه صنعتی شریف بخش عمران
سامان جوادی پیربازاری
محمود جوان
جعفر چابک پور گروه مهندسی عمران-دانشکده فنی-دانشگاه مراغه
وحید چگینی
فربد چهرزاد هیدرولیک محیط زیست مدیر بخش محیط زیست
محبوبه حاجی اسماعیلی گروه مهندسی سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه حاجی ولیئی عضو هیات علمی/ پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی
کورش حجازی سازه­ های هیدرولیکی (آبی) استادیار مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
یوسف حسن زاده دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر
خسرو حسینی دانشگاه سمنان
سید عباس حسینی گروه مهندسی آب، دانشگده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدموسی حسینی دانشگاه تهران
محمد حسینی مهندسی آب، هیدرولیک محیط ­های متخلخل گروه مهندسی عمران، مرکز میمند، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران
سید عرفان حسینی مبرا گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی ، کرمانشاه
امیر حمزه حقی آبی دانشیار دانشگاه لرستان
علی حقیقی دانشیار گروه عمران، ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اکبر حکمت زاده دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز
حبیب حکیم زاده دانشگاه صنعتی سهند تبریز- بخش عمران
حسین حمیدی فر دانشگاه شیراز
حسین حمیدی فر سازه­ های هیدرولیکی (آبی) گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
منوچهر حیدرپور پروفسور منوچهر حیدرپور/استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان
علی حیدری آب نیرو
محمد مهدی حیدری دانشگاه رازی کرمانشاه
ناصر خاجی
سعید رضا خداشناس عضو هیات علمی- استاد
حسین خزیمه نژاد دانشگاه بیرجند
داور خلیلی دانشگاه شیراز
حسین خلیلی شایان سازه­ های هیدرولیکی (آبی) وزارت نیرو/شرکت مدیریت منابع آب ایران
مریم خواجوی سازه­ های هیدرولیکی (آبی) گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
حسین خورشیدی دانشگاه مرودشت
مدیر داخلی سازه­ های هیدرولیکی (آبی) انجمن هیدرولیک ایران
رسول دانشفراز مهندسی هیدرولیک گروه مهندسی عمران، دانشگاه مراغه
رسول دانشفراز استاد گروه عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه مراغه
محمد هادی داودی
الهام درویشی گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
مهدی دریائی سازه­ های هیدرولیکی (آبی)، مهندسی رودخانه استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران
مهدی دریایی گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
مهدی دستورانی استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید دلاور گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
مجید دلاور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، گروه آموزشی مهندسی منابع آب
امیر احمد دهقانی گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان،گلستان، ایران.
مهدی دینی شبکه های آب و فاضلاب گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
همایون ذاکرقمصری
محمد ذاکرمشفق دانشگاه جندی شاپور دزفول
مسیح ذوالقدر گروه مهندسی علوم آب دانشکده کشاورزی دانشگاه جهرم
محمد ذونعمت کرمانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رحیم زادگان گروه منابع آب،دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی
معصومه رستم آبادی استادیار مهندسی آب، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا، بوئین زهرا
محمد رستمی گروه مهندسی رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی
امین رستمی راوری هیات علمی دانشگاه آزاد
بهرام رضائی گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سیده لیلا رضوی طوسی دانش آموخته پسا دکتری دانشگاه تربیت مدرس
یوسف رمضانی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
علیرضا ریاسی
محمدرضا زایری استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی زحمانشاهی
امیررضا زراتی امیرکبیر
سید محمد علی زمردیان علوم مهندسی آب دانشگاه شیراز
شاهرخ زند پارسا دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مرتضی زنگانه هیات علمی
مهدی زینی وند گروه سازه های آبی- دانشکده مهندسی آب و محیط زیست- دانشگاه شهید چمران اهواز
سید فضل الله ساغروانی دانشگاه صنعتی شاهرود
نیما سام خانیانی
علی سررشته داری دانشگاه صنعتی شاهرود
حامد سرکرده مدلسازی های عددی و آزمایشگاهی گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
مطهره سعادت پور
جابر سلطانی مدلسازی های عددی و آزمایشگاهی، مهندسی آب گروه مهندسی آب، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران
سمیه سلطانی گردفرامرزی هیات علمی دانشگاه اردکان
سید مصطفی سیادت موسوی دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده عمران - تهران، نارمک، کد پستی 13114-16846
سمانه سیف الهی
سمیه سیما دانشگاه صنعتی شریف
اسماعیل شاکر
حمید شاملو دانشگاه خواجه نصیر
احمد شانه ساز زاده دانشگاه اصفهان دانشکده مهندسی عمران
احمد شرافتی دانشکده عمران،معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
محمود شفاعی بجستان دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی شفیعی فر
منوچهر شکریان
علیرضا شکوهی عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب ، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
احمد شکیبائی نیا دانشگاه ویکتوریا کانادا
علی شمس الدینی گروه سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی شوریان دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
اکبر شیرزاد شبکه های آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی ارومیه
سینا صادق فام گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه
جلال صادقیان سازه­ های هیدرولیکی (آبی) استادیار، گـروه مهندسـی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشـگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
سید علی اکبر صالحی نیشابوری تربیت مدرس
مجتبی صانعی گروه مهندسی رودخانه و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران] ایران
سعید رضا صباغ یزدی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود صدری نسب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ،گروه فیزیک دریا
محمد صدقی اصل دانشکده کشاورزی- دانشگاه یاسوج
عمار صفایی
اکبر صفرزاده مدلسازی های عددی و آزمایشگاهی، مهندسی هیدرولیک استاد مهندسی آب-گروه آموزشی مهندسی عمران. دانشگاه محقق اردبیلی
حمیدرضا صفوی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
امیر صمدی استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
حسین صمدی بروجنی عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
ناصر طالب بیدختی دانشگاه شیراز
احمد طاهر شمسی دانشگاه امیر کبیر
حامد رضا ظریف صنایعی دانشکده عمران دانشگاه شهر کرد
جواد ظهیری سازه­ های هیدرولیکی (آبی) گروه مهندسی آب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عبدالرضا ظهیری سازه­ های هیدرولیکی (آبی) دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضوان عالمیان Coria Lab. (CNRS-UMR 6614), University of Rouen Normandie, France
مهدی عجمی هیات علمی (استادیار) گروه مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
شهاب عراقی نژاد دانشگاه تهران
رضا عزیزی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
آتوسا عطائیان مدلسازی های عددی و آزمایشگاهی دانش آموخته دکتری رشته سازه های آبی، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس پژوهشگر پسادکتری دانشگاه ترنتو/ ایتالیا
بهزاد عطایی آشتیانی دانشگاه صنعتی شریف
فروغ علی زاده صنمی سازه­ های هیدرولیکی (آبی) دکتری مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران.
سعید علیمحمدی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا عمادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پرستو غفورپور عنبران دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم جغرافیایی
روح اله فاتحی دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بوشهر
میثم فاضلی سازه­ های هیدرولیکی (آبی) دانشگاه آزاد اسلامی
روح الله فتاحی نافچی دانشگاه شهرکرد
مهدی فتحی مقدم
اشکان فرخ نیا موسسه تحقیقات اب
سعید فرزین عضو هیات علمی گروه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
داود فرسادی زاده دانشگاه تبریز
فاطمه فرشی دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد فرهودی دانشگاه تهران
مجید فضلی سازه­ های هیدرولیکی (آبی) استاد یار گروه اموزشی عمران دانشگاه بوعلی سینا
محمود فغفور مغربی استاد گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
حسام فولادفر
مهدی فولادی پناه گروه عمران، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران
اتابک فیضی مدلسازی های عددی و آزمایشگاهی دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی
امیر قادری سازه­ های هیدرولیکی (آبی) Urmia University,, Urmia, Iran
کوروش قادری گروه مهندسی آب/ دانشکده کشاورزی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان/ ایران.
فیروز قاسم زاده رئیس گروه تلفیق و بیلان- شرکت آب منطقه ای البرز
عباس قاهری دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول قبادیان دانشگاه رازی
مسعود قدسیان تربیت مدرس
زهرا قدم پور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد استهبان
حسام قدوسی مهندسی آب عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
بهزاد قربانی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
باقر قرمزچشمه مدیر گروه هیدرولوژی و توسعه منابع آب، پژوهشکده آبخیزداری
مهدی قمشی ستاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
عزت الله قنواتی دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم جغرافیایی
حمید کاردان سازه­ های هیدرولیکی (آبی) موسسه تحقیقات آب
سید محمود کاشفی پور گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
عبدالرضا کبیری سامانی سازه­ های هیدرولیکی (آبی) استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
حامد کتابچی گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس
محمد جواد کتابداری دانشگاه امیرکبیر- دانشکده مهندسی دریا(کشتی سازی)
مسعود کرباسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
حجت کرمی دانشگاه سمنان
مجتبی کریمایی طبرستانی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
علیرضا کشاورزی دانشگاه شیراز بخش کشاورزی
شیوا کشتکار سازه­ های هیدرولیکی (آبی) محقق مرکز تحقیقات بعثت
مرتضی کلاهدوزان دانشگاه امیرکبیر-دانشکده عمران و محیط زیست
امیرعباس کمان بدست گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
صلاح کوچک زاده استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
فواد کیلانه ئی عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مهشید گلزار دانشگاه شفیلد انگلستان
محمد حسین گل محمدی
زهرا گنجی دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید گوهری گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
کامران لاری دانشگاه آزاد- تهران شمال
مهدی ماجدی اصل دانشیار گروه مهندسی عمران- دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه
محمدرضا مجدزاده طباطبایی عضو هیات علمی/ پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- دانشگاه شهید بهشتی
بایرامعلی محمدنژاد استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، ایران
جمال محمد ولی سامانی استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
حسین محمدولی سامانی بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز
کورش محمدی کانادا
محمد محمدی آبفای استان ایلام
میرعلی محمدی مهندسی رودخانه استاد مهندسی عمران-هیدرولیک و مکانیک مهندسی رودخانه، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
امیرجواد مرادلو گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
آوا مرعشی سازه­ های هیدرولیکی (آبی)، مدلسازی های عددی و آزمایشگاهی ندارم
محسن مسعودیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدمحمدهادی مشکاتی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آب
مهدی مظاهری دانشگاه تربیت مدرس
جواد مظفری
مهدی مقصودی مهندسی آب شرکت آب منطقه ای البرز
محمدنوید مقیم استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مناف پور دانشکده عمران دانشگاه ارومیه
حسین منتصری یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران
مجید منتصری
مسعود منتظری نمین
محمد جواد منعم عضو هیئت علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
سید حسین مهاجری هیدرولیک محیط زیست استادیار، دانشگاه خوارزمی
علی مهدوی هیات علمی گروه عمران دانشگاه اراک
علی مهدوی مزده
سید سجاد مهدی زاده محلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مجتبی مهرآیین هیات علمی دانشگاه خوارزمی
حسن میرزابزرگ استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی میرزایی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ماندانا ناجی ابهری استادیار موسسه آموزش عالی اسرار مشهد
حمیدرضا ناصری مدیر گروه زمین شناسی معدنی و آب دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
محسن نصرآبادی
سارا نظیف عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
محمد نقوی گروه عمران-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه ارومیه
وحید نورانی دانشگاه تبریز
مسعود نوشادی دانشگاه شیراز
مجید نیازکار دانشگاه شیراز
محمد حسین نیک سخن عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد رضا نیکو دانشگاه شیراز
محمدرضا هادیان دانشگاه یزد
سید مهدی هاشمی شاهدانی استادیار گروه سازه های آبی . پردیس ابوریحان. دانشگاه تهران
هستی هاشمی نژاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد همتی دانشگاه ارومیه، گروه مهندسی آب
تورج هنر بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
افشین هنربخش گروه علوم ومهندسی آبخیز
فرهاد هوشیاری پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
محمد واقفی دانشگاه خلیج فارس
فاطمه وجودی مهربان سازه­ های هیدرولیکی (آبی) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه
علیرضا وطن خواه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-
دکتر ولیزاده
مهدی ویس کرمی دانسگاه شیراز
مهدی یاسی استاد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
فرهاد یزدان دوست خواجه نصیر
جعفر یزدی دانشگاه شهید بهشتی
افشین یوسف گمرکچی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
حجت الله یونسی سازه­ های هیدرولیکی (آبی) دانشیارگروه مهندسی آب، دانشگاه لرستان