اخذ مجدد رتبه الف توسط نشریه هیدرولیک در ارزیابی سال 1401

نشریه هیدرولیک برای چهارمین سال پیاپی موفق به کسب رتبه الف در ارزیابی سال 1401 شده است.  کسب این موفقیت را به کلیه اعضای محترم هیات تحریریه، سردبیر و مدیر مسئول محترم نشریه و نویسندگان محترمی که مقالات خود را به نشریه هیدرولیک ارسال نموده اند و همچنین داوران عزیز نشریه تبریک عرض می کنیم.