تعداد مقالات: 399
377. بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای هیدروفویل نامتقارن

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 123-136

10.30482/jhyd.2020.105503

الهام بهمن؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ محمدنوید مقیم


385. کاهش ابعاد ناحیه جدایش جریان در آبگیر 90 درجه با ایجاد زبری و اختلاف تراز ورودی

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 129-141

10.30482/jhyd.2020.214381.1432

مریم باقری؛ سید محمد علی زمردیان؛ مسیح ذوالقدر؛ جهانشیر محمدزاده هابیلی


390. مطالعه آزمایشگاهی پروفیل عمقی سرعت در کانال مرکب با پوشش گیاهی در سیلابدشت

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399

10.30482/jhyd.2020.245051.1474

مرضیه محسنی؛ فاطمه توکلی نژاد الله آبادی


391. پیش بینی دبی عبوری سرریزهای زیگزاگی قوسی با مقطع ذوزنقه ای

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399

10.30482/jhyd.2020.250984.1477

احسان پارسی؛ معصومه زینعلی؛ کاظم اله دادی؛ محمد انصاری قوجقار


392. مطالعه آزمایشگاهی حرکت ذره بستر در سیلاب دشت کانال مرکب مستطیلی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399

10.30482/jhyd.2020.252605.1482

مصطفی نبی پور؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ فرهاد سوری؛ سید حسین مهاجری


393. بررسی آبشستگی موضعی پی در سرریزهای کلیدپیانویی تیپA با تاج جانبی زیگزاگی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399

10.30482/jhyd.2020.251894.1480

سبحان مرادی؛ حامد شهسواری؛ کاظم اسماعیلی


395. مطالعه آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی سیلابدشت بر روی هیدرولیک جریان در کانال‌های مرکب واگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

10.30482/jhyd.2021.266367.1502

علی صمدی رحیم؛ حجت الله یونسی؛ بابک شاهی نژاد؛ حسن ترابی پوده


396. مدل‏سازی شکست سد در دیدگاه لاگرانژی با استفاده از روش بدون‌شبکه محلی پترو گلرگین بر پایه تابع شعاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.30482/jhyd.2021.261531.1498

سید مجتبی موسوی نژاد؛ محمد اکبری ماکویی


398. اعتبارسنجی مدل‌های CORMIX و CorJet برای تخلیه پساب چگال از تخلیه‌کننده چند مجرایی با زاویه تخلیه 60 درجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.30482/jhyd.2021.258266.1491

وحید بابایی نژاد؛ بابک خورسندی


399. طراحی بهینه نمونه‌برداری فشار در شبکه‌های توزیع آب برای کالیبراسیون مدل‎های هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.30482/jhyd.2021.257302.1488

اکبر شیرزاد؛ مسعود تابش؛ وحید عباسی مقدم