دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 102، شهریور 1394، صفحه 1-88 

مقاله کامل (پژوهشی)

ارتقای بهره‌وری آب در سرریزهای سه جانبی با تمرکز بر طول مؤثر تاج آنها

صفحه 1-11

10.30482/jhyd.2015.12972

حامد تقی‌زاده؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ عباس نقوی؛ امین حسنی؛ رضا الهیاری


شبیه‌سازی عددی جریان چگال به روش SPH

صفحه 45-56

10.30482/jhyd.2015.12978

سید میثم کیا؛ مهدی شفیعی فر؛ علیرضا ولی‌زاده