دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 71، خرداد 1391، صفحه 1-98 

مقاله کامل (پژوهشی)

بررسی عوامل مؤثر در حادثه‌های خط انتقال آب گیسور-گناباد

صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2013.9825

مهدی نوری ابوذری؛ محمد رضا جعفرزاده