نویسنده = مهدی شفیعی فر
تعداد مقالات: 9
1. مدل‌سازی شکست سد با بستر فرسایش‌پذیر با استفاده از روش SPH

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2016.14864

محمد صادق مقصودی؛ مهدی شفیعی‌فر


2. شبیه‌سازی عددی جریان چگال به روش SPH

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-56

10.30482/jhyd.2015.12978

سید میثم کیا؛ مهدی شفیعی فر؛ علیرضا ولی‌زاده


4. بررسی تاثیر قطر اسمی سنگ در پایداری موج شکن های سکویی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2011.85492

مهدی شفیعی فر؛ علی مطلبی


7. بررسی تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس 180 درجه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 1-16

10.30482/jhyd.2007.85385

امیراحمد دهقانی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ مهدی شفیعی فر


9. بررسی تاثیر تغییرات مشخصات سازه ای بر میزان عبور امواج دریا از بدنه موج شکن های شکل پذیر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 45-55

10.30482/jhyd.2005.85369

ناصر شیریان؛ مهدی شفیعی فر؛ پیمان آق تومان؛ وحید چگینی