نویسنده = مهدی شفیعی فر
تعداد مقالات: 9
1. مدل‌سازی شکست سد با بستر فرسایش‌پذیر با استفاده از روش SPH

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-52

محمد صادق مقصودی؛ مهدی شفیعی‌فر


2. شبیه‌سازی عددی جریان چگال به روش SPH

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-56

سید میثم کیا؛ مهدی شفیعی فر؛ علیرضا ولی‌زاده


4. بررسی تاثیر قطر اسمی سنگ در پایداری موج شکن های سکویی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-14

مهدی شفیعی فر؛ علی مطلبی


7. بررسی تغییرات بستر کانالهای آبرفتی در قوس 180 درجه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 1-16

امیراحمد دهقانی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ مهدی شفیعی فر


8. برآورد نیروی ناشی از امواج و جریانهای دریایی بر سازه های لاغر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 2، شماره 1، بهار 1386، صفحه 37-45

محمدنوید مقیم؛ مهدی شفیعی فر؛ اردشیر بحرینی نژاد


9. بررسی تاثیر تغییرات مشخصات سازه ای بر میزان عبور امواج دریا از بدنه موج شکن های شکل پذیر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 45-55

ناصر شیریان؛ مهدی شفیعی فر؛ پیمان آق تومان؛ وحید چگینی