دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 92، تابستان 1393، صفحه 1-88 
4. تدوین ضوابط طراحی برای کاربرد موازی مدول‌های تیغه‏ ای

صفحه 37-51

محمد مهرزاد؛ صلاح کوچک‌زاده؛ محمد بی‌جن‌خان