نویسنده = حمید شاملو
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رفتار آشفتگی جریان گذرا در لوله ها با حضور نشت

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-80

10.30482/jhyd.2019.82708

سیده مریم موسوی فرد؛ حمید شاملو


2. کاربرد مدلهای کنار جداره در شبیه سازی جریانهای سطح آزاد جدا شده به روش LES

دوره 7، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 43-54

10.30482/jhyd.2012.85348

حمید شاملو؛ حسین بزرگیان؛ نغمه پیشگو؛ سینا تقی زاده