کاربرد مدلهای کنار جداره در شبیه سازی جریانهای سطح آزاد جدا شده به روش LES

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر