مقایسه حل دوبعدی و یک بعدی استهلاک نوسانهای فشاری ضربه قوچ با ضریب اصطکاک حالت دائم و غیردائم

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مکانیک