شبیه سازی سیستمهای تله هیدرولیکی طبیعی و مهندسی در مدفن زباله با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی یک بعدی سه لایه ای

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان