کلیدواژه‌ها = مدل آزمایشگاهی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی آزمایشگاهی و عددی پیشروی آب شور در آبخوان‌های آزاد ساحلی تحت اثر تغییرات ناگهانی هد در مرزها

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-143

سید سجاد مهدی زاده محلی؛ امیر محسن دینی؛ میلاد غرقی


2. «یادداشت تحقیقاتی» افزایش آبگذری سرریزهای آزاد با قوس‌دار کردن و ازدیاد طول مؤثر تاج

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-63

خداداد صفوی؛ امیر رضا زراتی؛ عبدالرضا کرمی نژاد


3. مدل‌سازی آزمایشگاهی و عددی پیشروی و شکست موج بر روی موج‌شکن مستغرق نفوذناپذیر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-45

امین محمودی؛ حبیب حکیم زاده؛ محمد جواد کتابداری؛ محمد واقفی


4. ارزیابی پرش هیدرولیکی روی حوضچه دندانه‌دار بلوکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

محبوبه جم؛ اسدالله مردشتی؛ ناصر طالب بیدختی