کلیدواژه‌ها = درونیاب سیبسون
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از روش عددی بدون شبکه المان طبیعی در حل معادلات حاکم بر سیال با سطح آزاد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-14

امید غیاثی طرزی؛ محمد ذونعمت کرمانی