کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه رویکردهای قطعی و غیرقطعی در بهسازی سامانه کنترل سیلاب حوضه سیل‌برگردان شرق تهران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-72

سعید محمدیون؛ جعفر یزدی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


2. انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش اول: توسعه مدل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-17

رضا براتی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ گودرز احمدی


3. «یادداشت تحقیقاتی» علاج بخشی حوضچه‌ی آرامش سد تاریخی فریمان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-70

مسعود هاشمی کربلایی؛ خسرو حسینی؛ حجت کرمی؛ ناصر نیک نیا


4. کاربرد روش GRA در بهینه‌سازی طول و موقعیت آبشکن تیغه‌ای در قوس º90

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 27-41

معصومه رستم آبادی؛ ماندانا ناجی ابهری