شبیه سازی عددی تخلیه ی فاضلاب های سنگین از تخلیه کننده ی مستغرق °30 در حالت های آزاد و مجاور به بستر

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 داشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

تخلیه‌ی شورابه‌ی حاصل از فرآیند شیرین‌سازی آب دریا‌ در محیط، عمدتا از طریق تخلیه‌کننده‌های دریایی صورت می‌گیرد. به عنوان یک استاندارد جهانی، تخلیه‌ی مستغرق با زاویه‌ی °60 نسبت به افق به عنوان حالت بهینه‌ مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما ارتفاع حداکثر صعود جریان در این زاویه نسبتا زیاد بوده و این موضوع در سواحل کم‌عمق مشکلاتی به همراه خواهد داشت. از این‌رو در این آب‌ها، تخلیه با زوایای کمتر پیشنهاد شده است. مطالعه‌ی پیش رو، به شبیه‌سازی تخلیه‌کننده‌ی مستغرق °30 در دو حالت آزاد و مجاور به بستر می‌پردازد. این شبیه‌سازی‌ها با اصلاح حلگری در نرم‌افزار متن‌باز OpenFOAM انجام شده است. مشخصات هندسی و اختلاطی جت‌های سنگین °30 در حالت آزاد و نزدیک به بستر تعیین و با پژوهش‌های آزمایشگاهی و تحلیلی گذشته مقایسه شده است. مقایسه‌ی‌ نتایج نشان می‌دهد شبیه‌سازی‌های انجام شده با دقت بالایی مشخصات هندسی جریان را پیش‌بینی می‌کنند؛ اما میزان ترقیق در نقطه‌ی حداکثر ارتفاع خط مرکزی و نقطه‌ی بازگشت به صورت قابل ملاحظه‌ای محافظه‌کارانه‌تر از مقادیر آزمایشگاهی و تحلیلی برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها