نویسنده = جلال صادقیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی راندمان سرریز های کنگره ای مستطیلی با طول کنگره های یکسان و غیریکسان در پلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.30482/jhyd.2021.295438.1541

جلال صادقیان؛ محمد حسین مسعودی


3. بررسی عددی و آزمایشگاهی توزیع رسوبات غیر چسبنده در درون بدنه سدهای پاره‌سنگی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 25-36

10.30482/jhyd.2018.59843

اکبر محمدیها؛ مجید حیدری؛ جلال صادقیان؛ علیرضا عمادی