شبیه سازی عددی امواج ضربه ای با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف