بهینه سازی سیستم فازی توسط الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در برآورد میزان هوادهی بعد از دریچه های مجاری تخلیه کننده تحتانی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر