تشکیل امواج عمود بر جریان ناشی از موانع استوانه ای در مسیر مجاری روباز

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان