عملکرد هیدرودینامیکی موج شکنهای شناور ثابت در حضور امواج منظم

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه امیرکبیر-دانشکده عمران و محیط زیست