کاربرد مدلهای کنار جداره در شبیه سازی جریانهای سطح آزاد جدا شده به روش LES

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر