دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 121، بهار 1396 
2. بررسی آزمایشگاهی میدان جریان توسط جت‌های آفست دوگانه

صفحه 23-42

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان؛ مرجان فلکی ساری یاریقان


3. بررسی تأثیر سیلاب‌ها و آبگیری سد کارون 4 بر تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه ارمند در ده سال اخیر (94-1384)

صفحه 43-57

میلاد خواستار بروجنی؛ سعید رضا خداشناس؛ حسین صمدی؛ الهام طاهریان طاهریان