کلیدواژه‌ها = ضریب دبی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر هد آب بر نحوه توزیع دبی بر روی تاج و رفتار خطوط جریان در سرریز کلیدپیانویی نامتقارن

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-17

اکبر صفرزاده؛ سیامک خیاط رستمی؛ بابک خیاط رستمی


2. بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان اطراف سرریزهای مدور قائم با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-82

رامین منصوری؛ محمد ذونعمت کرمانی؛ محمدرضا گرمسیری


3. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی ضریب دبی در سرریز تاج دایره‌ای با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 53-60

الهام ایزدی نیا؛ نسیم ریسمانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی


4. هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلیدپیانویی انحنادار در پلان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 61-79

اکبر صفرزاده گندشمین؛ بهزاد نوروزی