نویسنده = غلامعباس بارانی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه پل در بستر با رسوبات چسبنده

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 141-149

رحیم رضازاده؛ غلامعباس بارانی؛ امینه ناصری


3. بررسی عددی روند تغییرات غلظت هوا در جریان های عبوری از روی تنداب ها

دوره 4، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-17

آروین بهرامی؛ غلامعباس بارانی