نویسنده = محمدرضا کاویانپور
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه توزیع فشار دینامیکی بر روی بستر پرتاب کننده جامی مرکب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 77-90

10.30482/jhyd.2012.85410

امید امین الرعایایی یمینی؛ محمدرضا کاویانپور


2. شبیه سازی عددی تاثیر جریان غلیظ بر تنش برشی دیواره تخلیه کننده تحتانی سدها

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 101-111

10.30482/jhyd.2011.85499

سیدمحمدکاظم امامی؛ محمدرضا کاویانپور؛ رضا روشن