کلیدواژه‌ها = ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ای بر روش‌های تعیین زبری یک بستر شنی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 73-86

سید حسین مهاجری