کلیدواژه‌ها = آب‌شستگی موضعی
1. بررسی پدیده آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست حوضچه‌های آرامش در حضور سرریز پلکانی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-38

یونس امین پور؛ جواد فرهودی؛ رضا روشن


2. بررسی تأثیر لایه سپری بر آب‌شستگی پایه پل تحت اثر جریان غیردائمی (بخش دوم)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 13-26

عبدالرضا کبیری سامانی