کلیدواژه‌ها = چگالی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پروفیل غلظت در جریان چگال میان‌گذر

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-46

10.30482/jhyd.2018.58397

محدثه صادقی عسکری؛ مهدی قمشی


2. انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش دوم: تحلیل حساسیت پارامترهای مهم مدل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-28

10.30482/jhyd.2017.45918

رضا براتی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ گودرز احمدی