کلیدواژه‌ها = تنش برشی بستر
تعداد مقالات: 2
1. «یادداشت تحقیقاتی» ارزیابی اثر صفحات مستغرق بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-81

آرمان عزیزی؛ بهزاد قربانی؛ هانی تبریزی؛ حسین صمدی بروجنی


2. مطالعه توزیع تنش برشی بستر پیرامون سازه‌های رودخانه‌ای با استفاده از پرستون سه‌لوله

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 47-62

اکبر صفرزاده؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری