کلیدواژه‌ها = گردابه‌های بزرگ مقیاس سطحی
تعداد مقالات: 1