کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی غیرمستغرق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قوانین لگاریتمی وکولز در تراکم‌های مختلف پوشش گیاهی غیرمستغرق

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-62

حسین افضلی مهر؛ پریسا ستایش