نویسنده = عاطفه پرورش ریزی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه‌های تنظیم و توزیع آب در شبکه آبیاری ورامین

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-12

امیر محمدی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ نادر عباسی


2. مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 29-38

عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده؛ محمد حسین امید