نویسنده = نسرین رفیعی انزاب
تعداد مقالات: 1
1. طرح بهینه مخازن کنترل سیلاب (مطالعه موردی سد تنگ سرخ شیراز)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-73

10.30482/jhyd.2014.7463

ملیکا مرادی؛ سعید علیمحمدی؛ نسرین رفیعی انزاب