نویسنده = سید سجاد مهدی زاده محلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی و عددی پیشروی آب شور در آبخوان‌های آزاد ساحلی تحت اثر تغییرات ناگهانی هد در مرزها

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-143

سید سجاد مهدی زاده محلی؛ امیر محسن دینی؛ میلاد غرقی