نویسنده = حسین افضلی مهر
تعداد مقالات: 7
4. ساختار جریان بر روی توده گیاهی مستغرق در فلوم آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-52

10.30482/jhyd.2017.52007

مهسا جهادی؛ حسین افضلی مهر


7. بررسی آب شستگی در اطراف تکیه گاه پل ها د رحضور لایه سپری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-19

10.30482/jhyd.2010.85415

مهرنوش ماهرانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ حسین افضلی مهر