مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب تاج دیوارۀ جانبی بر آبگذری سرریز کلید پیانویی مثلثی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

2 تربیت مدرس

10.30482/jhyd.2022.326177.1581

چکیده

چکیده: یکی از پیامدهای مهم تغییرات آب و هوایی را می‌توان خشکسالی‌های طولانی، همراه با سیلاب دانست. در این شرایط حفظ بیشترین آب ممکن، بدون هدر رفت آن، همراه با ظرفیت بالای تخلیه در مواقع بحرانی برای حفظ سلامت مخزن ضروری می‌باشد. مناسب‌ترین راهکار برای تخلیه آب مازاد را می‌توان ایجاد سرریز مناسب دانست. بنابراین انتخاب سرریز مناسب به همراه آبگذری مناسب از اهمیت غیرقابل‌انکاری برخوردار می‌باشد. در این تحقیق بر روی روشی برای بهبود ظرفیت سرریز کلید پیانویی تمرکز شده است. در پژوهش حاضر با اصلاح شیب دیواره‌ها و افزایش طول تاج سرریز افزایش بهره‌وری نسبت به سرریزهای کلید پیانویی‌ متعارف دنبال می-شود. هدف بعدی از اصلاح دیواره‌ی جانبی سرریز کلید پیانویی افزایش تراز آب بالادست سرریز در کانال‌ها و رودخانه‌ها جهت انحراف آب در مواقع کم‌آبی می‌باشد. آزمایش‌ها، در یک فلوم چرخشی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس تهران بر روی دو سرریز کلید پیانویی با شیب دیواره‌های جانبی صفر (مدل (Tri-Base و ۱۰ درجه (مدل Tri-B1) انجام شد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌های آزمایشگاهی مشخص ‌شد تراز آب بالادست مدل (Tri-B1) نسبت به مدل (Tri-Base)، 29 درصد افزایش‌یافته است در حالیکه بار آبی مؤثر روی سرریز در مدل (Tri-B1)، 3.8 درصد نسبت به مدل (Tri-Base) کاهش یافته است. همچنین ضریب آبگذری مدل (Tri-B1)، بطور متوسط 5.3 درصد نسبت به مدل(Tri-Base)افزایش یافته است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 14 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 14 خرداد 1401