نمایه نویسندگان

ا

 • اردشیر، عبداله تعیین ابعاد بهینه آبشکن محافظ با هدف کاهش عمق آبشستگی در اطراف آبشکن ها در بازه مستقیم در آستانه حرکت ذرات بستر [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 49-64]
 • اسدی پور، نینا بهینه سازی عملکرد دریچه های سرریز سد برای مهار سیل با استفاده از منطق فازی [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 13-29]
 • افضلی مهر، حسین بررسی آب شستگی در اطراف تکیه گاه پل ها د رحضور لایه سپری [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 1-19]
 • امید، محمد حسین آبشستگی رسوبهای چسبنده در پایین دست کف بند بر اثر جت افقی مستغرق [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]

ب

 • بهزادیان، کوروش تعیین ابعاد بهینه آبشکن محافظ با هدف کاهش عمق آبشستگی در اطراف آبشکن ها در بازه مستقیم در آستانه حرکت ذرات بستر [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 49-64]
 • بیرامی، محمد کریم برآورد عمق آب در لبه آبشار کانال های منشوری با جریان زیربحرانی در بالادست [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 81-89]

ج

 • جعفرزاده، محمد رضا کارایی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 77-91]
 • جمعه زاده، محبوبه کارایی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 77-91]

ح

 • حقیقی، علی واسنجی چندمعیاره خطوط لوله برای جریان های گذرا [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 71-80]
 • حمیدی فر، حسین آبشستگی رسوبهای چسبنده در پایین دست کف بند بر اثر جت افقی مستغرق [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • حیدری، مجید مطالعه روندیابی سیل در مخازن سدهای پاره سنگی متوالی با توسعه مدل دوبعدی هیدرولیکی برای جریانهای عبوری درون گذر و روگذر [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 93-109]

د

 • دانیالی، محمد پیش بینی نحوه انتشار سیلاب با استفاده از موج پخشیدگی غیرخطی [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 31-47]

ر

 • رضاپوریان قهفرخی، سمیرا بررسی آزمایشگاهی تاثیر قرارگیری سری پره های مستغرق در بالادست پایه استوانه ای در کاهش آب شستگی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 21-35]

ز

 • زراتی، امیررضا مطالعه توزیع تنش برشی جداره در جریان یکنواخت کانال با استفاده از ابزار دقیق و شبیه سازی عددی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 51-70]

ش

 • شاهوردی، کاظم ساخت و آزمون سامانه کنترل PID برای کانال های آبیاری در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 65-75]
 • شمخالچیان، علیرضا کارایی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 77-91]

ص

 • صالحی نیشابوری، سیدعلی اکبر مطالعه توزیع تنش برشی جداره در جریان یکنواخت کانال با استفاده از ابزار دقیق و شبیه سازی عددی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 51-70]
 • صانعی، مجتبی تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 37-49]
 • صفرزاده گندشمین، اکبر مطالعه توزیع تنش برشی جداره در جریان یکنواخت کانال با استفاده از ابزار دقیق و شبیه سازی عددی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 51-70]

ع

 • عطاری، جلال تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 37-49]
 • عطاری، جلال پیش بینی نحوه انتشار سیلاب با استفاده از موج پخشیدگی غیرخطی [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 31-47]

غ

 • غواصیه، احمدرضا پیش بینی نحوه انتشار سیلاب با استفاده از موج پخشیدگی غیرخطی [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 31-47]

ق

 • قدسیان، مسعود مطالعه توزیع تنش برشی جداره در جریان یکنواخت کانال با استفاده از ابزار دقیق و شبیه سازی عددی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 51-70]
 • قدسیان، مسعود مطالعه آزمایشگاهی اثر شعاع انحنا بر جریان ثانویه در قوس 90 درجه در شرایط بستر تعادل یافته [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 91-99]
 • قربانی، بهزاد بررسی آزمایشگاهی تاثیر قرارگیری سری پره های مستغرق در بالادست پایه استوانه ای در کاهش آب شستگی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 21-35]

ک

 • کبیری سامانی، عبدالرضا بررسی آب شستگی در اطراف تکیه گاه پل ها د رحضور لایه سپری [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 1-19]
 • کرمی، حجت تعیین ابعاد بهینه آبشکن محافظ با هدف کاهش عمق آبشستگی در اطراف آبشکن ها در بازه مستقیم در آستانه حرکت ذرات بستر [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 49-64]

م

 • ماهرانی، مهرنوش بررسی آب شستگی در اطراف تکیه گاه پل ها د رحضور لایه سپری [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 1-19]
 • مجدزاده طباطبایی، محمدرضا تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 37-49]
 • محمد ولی سامانی، جمال مطالعه روندیابی سیل در مخازن سدهای پاره سنگی متوالی با توسعه مدل دوبعدی هیدرولیکی برای جریانهای عبوری درون گذر و روگذر [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 93-109]
 • محمدولی سامانی، حسین بهینه سازی عملکرد دریچه های سرریز سد برای مهار سیل با استفاده از منطق فازی [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 13-29]
 • مکنتیان، مهرخ مطالعه روندیابی سیل در مخازن سدهای پاره سنگی متوالی با توسعه مدل دوبعدی هیدرولیکی برای جریانهای عبوری درون گذر و روگذر [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 93-109]
 • منعم، محمد جواد ساخت و آزمون سامانه کنترل PID برای کانال های آبیاری در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1389، صفحه 65-75]
 • مهبودی، علی تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 37-49]

ن

 • نبوی، سیدوحید برآورد عمق آب در لبه آبشار کانال های منشوری با جریان زیربحرانی در بالادست [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 81-89]

و

 • واقفی، محمد مطالعه آزمایشگاهی اثر شعاع انحنا بر جریان ثانویه در قوس 90 درجه در شرایط بستر تعادل یافته [دوره 5، شماره 1، 1389، صفحه 91-99]