تعداد مقالات: 416
407. کاهش ابعاد ناحیه جدایش جریان در آبگیر 90 درجه با ایجاد زبری و اختلاف تراز ورودی

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 129-141

10.30482/jhyd.2020.214381.1432

مریم باقری؛ سید محمد علی زمردیان؛ مسیح ذوالقدر؛ جهانشیر محمدزاده هابیلی


409. بررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه بلوک‌های مستطیلی زیگزاگی بر مشخصات پرش هیدرولیکی در کانال ذوزنقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1400

10.30482/jhyd.2021.261274.1496

علیرضا جوادی؛ ابراهیم اسدی


410. بررسی بهینه‌ترین روش برای تخلیه پساب شور: مطالعه موردی یک کارخانه‌ آب‌شیرین‌کن در عسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

10.30482/jhyd.2021.265927.1501

وحید بابایی نژاد؛ بابک خورسندی


411. مدل سازی عددی تغییرات شوری مخزن ساحلی در مرحله آب شویی و نمک زدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1400

10.30482/jhyd.2021.281280.1521

مجتبی کریمایی طبرستانی؛ حسام فولادفر


412. مطالعه‌ی اثر عمق کارگذاری لوله بر تغییرات زمانی پارامترهای آبشستگی و رسوبگذاری پیرامون خطوط لوله متقاطع با رودخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.30482/jhyd.2021.277909.1514

سجاد بیژنوند؛ سید محمود کاشفی پور؛ محمد بهرامی یاراحمدی


413. تحلیل تاب آوری جامع در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری (مطالعه موردی: شهرک ولیعصر شهرستان تربت حیدریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1400

10.30482/jhyd.2021.281587.1520

بهناز کمالی؛ علی نقی ضیایی؛ علی اصغر بهشتی؛ راضیه فرمانی


414. تأثیراستهلاک انرژی ناشی از جت آب خروجی ازکف و انتهای حوضچه آرامش بر طول پرش هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.30482/jhyd.2021.268704.1504

آیرین تقی نیا؛ سید امین اصفری پری؛ محمود شفاعی بجستان؛ ایمان احمدیان فر


415. سرریز ارتفاع متغیّر چرخان (VHW): طراحی و عملکرد هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.30482/jhyd.2021.271045.1507

شهلا زمانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ صلاح کوچک زاده


416. ارزیابی دقت مدل مبتنی بر توپوگرافی HAND در برآورد پهنه های سیل گیر رودخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

10.30482/jhyd.2021.283845.1524

امیرحسین اخوان؛ اصغر عزیزیان؛ دیوید تاربوتون