دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل (پژوهشی)

ارائه یک روش عددی با دقت مرتبه دو کاملا متعادل و سازگار با شرایط آنتروپی برای دستگاه یک بعدی آب کم عمق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.30482/jhyd.2023.404790.1654

مجید اکبری؛ بهاره پیرزاده


بررسی آزمایشگاهی اثر هیدروگراف‌های دارای چولگی و زمان تداوم متفاوت بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون تک پایه استوانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.30482/jhyd.2023.407161.1656

لیلا هاشمی؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی؛ محمد بهرامی یار احمدی


بررسی عددی ساختار جریان و خطر سیلاب در خیابان‌های متقاطع با بلوک شهری صلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.30482/jhyd.2023.399985.1650

اکبر صفرزاده؛ مجید پاسبانی خیاوی؛ ودود حسن نیا گیگلو


بررسی تغییرات ضرایب رابطه‌ی نمایی جریان غیردارسی درون مصالح سنگریزه‌ای تحت شرایط مختلف جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.30482/jhyd.2023.394805.1641

محسن صفریان؛ جلال بازرگان


شبیه‌سازی اثر شیب وجه پائین‌رونده تلماسه بر مشخصات ناحیه هایپریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.30482/jhyd.2023.387972.1636

زهرا محمدی؛ امیر احمد دهقانی؛ نشاط موحدی


ارزیابی تاثیر عمق و سرعت جریان بر نتایج دانه‌بندی و شکل ذرات رسوبات سطحی بستر رودخانه‌های شنی با استفاده از روش پردازش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.30482/jhyd.2023.386948.1635

مریم سهرابی؛ سید علی ایوب زاده؛ قربان مهتابی


بررسی تاثیر پارامترهای عملکردی یک هیدروسیکلون نیمه صنعتی بر بازده تصفیه پساب سنگبری گرانیت و مرمریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.407217.1657

اعظم احمدی قادیکلائی؛ محسن مسعودیان؛ داوود کلانتری؛ ام البنی محمدرضاپور


مدل‌ سه‌بعدی توسعه داده شده برای استخراج رابطه دبی-اشل در مقاطع مرکب چندسیلابدشتی مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.413507.1670

مجید رستمی؛ رامین امینی؛ عبدالرضا ظهیری


بررسی استفاده از ضرایب متغیر رابطه‌ی فورشهایمر در تحلیل جریان غیرماندگار درمحیط متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.405101.1655

حسن حاجی کاظمیان؛ جلال بازرگان


بررسی آزمایشگاهی و عددی تبادلات هایپریک در حفره برداشت شن و ماسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.407584.1659

فرشته اسدی؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ نشاط موحدی


بهینه‌سازی چندهدفه سرریزهای پلکانی در جهت کاهش هزینه‌های طراحی و بیشینه کردن استهلاک انرژی (مطالعه موردی: سرریز سد مخزنی ساروق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.412185.1669

احمد نوید انوری؛ مهدی اژدری مقدم؛ جعفر جعفری اصل


مقایسه هزینه اجرایی خطوط جمع آوری و دفع آبهای سطحی در روش های مختلف شبیه سازی هیدرولیکی، مطالعه موردی شهرستان قادرآباد استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.408043.1661

مسیح ذوالقدر؛ فرزان جهانبخش؛ محمد رفیع رفیعی؛ اباذر فتحی


بررسی آزمایشگاهی آستانه استغراق فلوم‌های با گلوگاه ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.414643.1672

حسین سلطانی کاظمی؛ محسن سلیمانی بابرصاد؛ محمد حسین پورمحمدی؛ حسین اسلامی؛ حسین قربانی زاده خرازی


ارزیابی فراکتال سریهای زمانی جریان چگال در فلوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.409247.1666

محمد حسینی؛ محمد هادی فتاحی؛ علی حسینی


بررسی آزمایشگاهی دبی-اشل جریان عبوری از سازه ترکیبی سرریز لبه تیز مثلثی با روزنه چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.413734.1671

سیده نگار سادات احمدی؛ مهدی زینی وند؛ مهدی قمشی


واسنجی مدل هیدرولیکی با استفاده از اندازه‌گیری‌های کمی و کیفی شبکه توزیع آب آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2024.419223.1679

محمد شاه‌سوندی؛ جعفر یزدی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ عبداله رشیدی مهرآبادی


Experimental study of skimming flow on the stepped spillway in the non-aerated area using PIV

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.418093.1677

کامیاب حبیبی؛ فریناز عرفانی فرد؛ سید امین اصفری پری