کلیدواژه‌ها = روش حجم محدود
مدل‌ سه‌بعدی توسعه داده شده برای استخراج رابطه دبی-اشل در مقاطع مرکب چندسیلابدشتی مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.413507.1670

مجید رستمی؛ رامین امینی؛ عبدالرضا ظهیری


مدل‌سازی عددی میدان جریان در اطراف سرریزهای مدور قائم با ورودی کلید پیانویی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 53-66

10.30482/jhyd.2016.41487

سعیده نصیری؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ کیوان اصغری


«یادداشت تحقیقاتی» الگوریتم نوین مدل‌سازی موج دینامیکی با روش حجم محدود و استراتژی ULTIMATE

دوره 10، شماره 3، آذر 1394، صفحه 53-62

10.30482/jhyd.2016.14865

سیدرضا هاشمی نژاد؛ محمدجواد خانجانی؛ مهناز قائینی حصاروئیه