کلیدواژه‌ها = استهلاک انرژی
بهینه‌سازی چندهدفه سرریزهای پلکانی در جهت کاهش هزینه‌های طراحی و بیشینه کردن استهلاک انرژی (مطالعه موردی: سرریز سد مخزنی ساروق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.30482/jhyd.2023.412185.1669

احمد نوید انوری؛ مهدی اژدری مقدم؛ جعفر جعفری اصل


استهلاک انرژی سرریز کلیدپیانویی مثلثی

دوره 18، شماره 3، مهر 1402، صفحه 35-44

10.30482/jhyd.2023.365692.1622

حسین سهراب زاده انزانی؛ مسعود قدسیان


تأثیراستهلاک انرژی ناشی از جت آب خروجی ازکف و انتهای حوضچه آرامش بر طول پرش هیدرولیکی

دوره 16، شماره 3، مهر 1400، صفحه 17-28

10.30482/jhyd.2021.268704.1504

آیرین تقی نیا؛ سید امین اصفری پری؛ محمود شفاعی بجستان؛ ایمان احمدیان فر


بررسی عددی استهلاک انرژی شیب‌شکن قائم با لبه‌ دندانه‌ای افقی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 23-36

10.30482/jhyd.2021.256774.1486

رضا میرزائی؛ خسرو حسینی؛ فرهاد موسوی


بررسی تاثیر مشخصات هندسی صفحه شکست جت بر استهلاک انرژی در چاهک ریزشی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 45-59

10.30482/jhyd.2019.126057.1291

سیدرضا هاشمی نژاد؛ محمدجواد خانجانی؛ غلامعباس بارانی


«یادداشت تحقیقاتی» نیمرخ طولی بی‌بعد سطح آب در جهش هیدرولیکی آزاد

دوره 11، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 77-85

10.30482/jhyd.2016.41503

امیر گرد نوشهری؛ ابراهیم امیری تکلدانی


ارزیابی استهلاک انرژی روی سرریز دندانه‌دار بلوکی و مقایسه آن با سرریز پلکانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-10

10.30482/jhyd.2014.8548

محبوبه جم؛ ناصر طالب بیدختی؛ اسدالله مردشتی