کلیدواژه‌ها = آشفتگی
توسعه سامانه اسکن لیزری سه بعدی آشکارساز جریان فلورسنت در تحقیقات هیدرولیک محیط زیست

دوره 14، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 69-81

10.30482/jhyd.2020.105499

عزیر عابسی؛ علی رحمانی فیروزجائی؛ مهدی حمیدی؛ محمد امین بصام؛ زهرا خدابخشی


بررسی رفتار آشفتگی جریان گذرا در لوله ها با حضور نشت

دوره 13، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 69-80

10.30482/jhyd.2019.82708

سیده مریم موسوی فرد؛ حمید شاملو


اعمال خصوصیات جریانهای آشفته در روش MPS چند فازی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-11

10.30482/jhyd.2013.15750

سمینا شیرازپور؛ مرتضی کلاهدوزان